1988 - Maan kump auch op

MAAN KUMP AUCH OP

Inhoud

‘Maan komt ook op’ is het plezante (zo hopen we toch) verhaal van een (korte) politieke carrière van een simpele grootsprakige, maar achter dat alles, een goede man. Maan, een boerenzoon, afkomstig uit het Maasland heeft zich reeds jaren in het landelijke Aldeneik gevestigd en er goed geld verdiend als varkenskweker. Hij is er een bekende, populaire volksfiguur geworden, lid van alle mogelijke verenigingen, door jan en allemaal gekend en bemind, in één woord: iemand waar met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen alle plaatselijke partijen verlangen naar uitzien.
En onze goed Maan, hij trapt erin! 
Erger nog. Eens op het politieke pad wordt hij ambitieus en meteen belandt hij afwisselend in een wereld van hoop, vrees en opwinding. Het zal hem zure oprispingen bezorgen, maar wees gerust: na de vrije val zal de optimist, de ‘commerçant’ uiteindelijk toch weer op zijn pootjes terecht komen. Hoe? Tja, dat zult u zelf wel zien.

regisseur

G. Vranken

Cast

Herman Hendrix, Mia Bloemen, Veerle Smits, Jan Deckers, Tjeu Ubben, Mimien Hendrix, Lieve Creemers, Leo Vandijck, Ghies Van Vlierden, Baer Houben, Hugo Hoedemakers, Hilde Smis, Philip Molenaers, Mon Hignoul, Rina Reysen, Mathieu Segers, Willy Janssen, Nol Steegen.

affiche

Maan kump auch op

Programma­blaadje

Maan kump auch op

Andere

Artikel 1

Flyer

Stem voor vernieuwing

Klik op de foto om de fotoalbum te openen.

1988 - De erfenis van wijlen

DE ERFENIS VAN WIJLEN

Inhoud

Of Septimus Tomb nu werkelijk dood is, doet eigenlijk niets ter zaken; feit is dat advocaat Hamilton Penworthy , een ver familielid van de Tombs, officieel opdracht heeft gekregen het testament voor te lezen aan alle belanghebbenden.
Het vervelende, maar je moet het, beste lezer, maar niet verder vertellen, is dat niemand van de familie Tomb eigenlijk volledig toerekeningsvatbaar kan genoemd worden. Neem n u Licien, de oudste; hij heeft met moeite de lagere school afgekregen, sukkelt daarbij nog met hoge bloeddruk en het cholesterolgehalte in zijn bloed is beduidend te hoog. 
Monica is ervan overtuigd dat zij ‘alleszins ‘blauw bloed’ in haar aderen heeft; is ontegensprekelijk ‘hormonaal’ gestoord en daardoor een latend gevaar voor elke vreemde man. 
Emily, de jongste, zit, niet tegenstaande haar 30 jaar, nog volop in de puberteit met alle gevolgen vandien. 
Dora, een uiterst lieve dame maar met een vervelend laag intelligentiequotiënt, vult haar tijd met het maken van heerlijke giftdrankjes en het begraven van haar slachtoffers onder een bed van bloemen.
Marcus tenslotte, beeldt zich, met zijn 1,98 meter, al jaren in dat hij Julius Caesar is.
Met jongeheer Oliver is het zelfs zo erg gesteld dat men het geraadzaam oordeelde hem in de kelder voor altijd aan de kettingen te leggen.
Verder zal je nog kennis maken met enkele ‘buitenstaanders’; ik zal ze even aan u voorstellen.
Agatha, die al meer dan 40 jaar dienst doet als huishoudster en voortreffelijk koffie zet.
Zuster Anne, die indertijd werd binnengehaald om Marcus te begeleiden en gebeurlijke zieken de eerste zorgen toe te dienen.
Ermenthrude Ash, de lievelingsschrijfster van de oude Septimus, die daarom ook als erfgename werd opgeroepen, en tenslotte Peregrine Potter, haar secretaris. 
Met de wetenschap dat Septimus Tomb een zeer vemogend man was, kan iedereen zich wel levendig voorstellen dat na het lezen van het testament, de gevolgen niet te overzien zijn. En zo is het ook; kijkt u zelf maar…

regisseur

Herman Hendrix

Cast

Leo Van Dijck, Philip Molenaers, Greta Quandens, Lies Van Esser, Carlo Gelissen, Nadette Beelen, Mimien Hendrix, Hilde Smits, Myrèse Fraeys, Baer Houben

affiche

De erfenis van wijlen...

Programma­blaadje

De erfenis van wijlen...

Artikels

Artikel 1

Klik op de foto om de fotoalbum te openen.

1987 - Hotel op stelten

HOTEL OP STELTEN

Inhoud

Dokter Uytenhoven hoopt in een oud, wat aftands hotelletje aan de kust een spetterend weekend te hebben met zijn lieftallige secretaresse Michèle. Zijn dierbare echtgenote veronderstelt immers dat haar toegewijde man  in Bredene een golftornooi betwist. Zijzelf wordt totaal onverwacht aangezocht om in Oostende als harpsoliste op te treden bij het ‘Festival van Vlaanderen’. Het toeval wil nu dat mevrouw Uytenhoven wordt ondergebracht in het hotelletje waar uitgerekend haar eega ‘op verplaatsing’ zijn (golf)-wedstrijd probeert te winnen. Je zou van minder wanhopig worden.  Daarenboven maken ook de andere gasten van het verblijf verre van gezellig: een kersvers bruidspaartje heeft beslag gelegd op de door Dokter Uytenhoven afgehuurde bruidssuite. Ook enkele ‘Festival van Vlaanderen’-muzikanten benutten de suite als repetitieruimte, te pas en te onpas. De toch al erg zenuwachtige hoteldirecteur verliest bij zoveel misverstanden helemaal het noorden. Zeker wanneer zijn onwillige portier-manusje-doet-al zijn dag niet heeft en heel het muzikaal geweld, samen met patron en gasten, liefst over het balkon tussen de geraniums wil kieperen.

regisseur

Gilberte Vrancken

Cast

Ghies Van Vlierden, Wien Corstjens, Hugo Hoedemakers, Jan Deckers, John Dewit, José Roex, Lieve Creemers, Hilde Smits, Mimien Hendrix

affiche

Hotel op stelten, niet beschikbaar

Programma­blaadje

Hotel op stelten

Andere

Artikel 1

Artikel 2

Klik op de foto om de fotoalbum te openen.

1987 - Liefde half om half

LIEFDE HALF OM HALF

Inhoud

In liefde, half om half vertelt Ayckborn ons het verhaal van een goeiige reeds wat oudere fabrieksdirecteur, die meent de huwelijksperikelen van zijn werknemers te moeten oplossen, maar daarbij niet in de gaten heeft dat zijn eigen vrouw hem bedriegt. Oorzaak van de hele situatie is het feit dat Frank Poster steeds met zichzelf begaan is en nooit heeft leren luisteren naar anderen.

Toneeltechnisch zit dit stuk ook knap in elkaar omdat Ayckborn hier twee decors in één weet te vlechten en dus ook twee handelingen simultaan op eenzelfde scene doet verlopen, alhoewel ze zich op een andere plaats bevinden. Ingewikkeld, vindt u niet? Wel, dat is de bedoeling.

regisseur

Philip Molenaers

Cast

Nadette Beelen, Mia Vandenbosch, Greta Quadens, Herman Hendrix, Wien Corstjens, John Dewit

affiche

Liefde, half om half

Programma­blaadje

Liefde, half om half

Andere

Flyer

Klik op de foto om de fotoalbum te openen.

1986 - Iets geks, geen seks

IETS GEKS, GEEN SEKS

Inhoud

Dat iemand een ‘frankske’ wil bijverdienen, daar is in principe niets op tegen. Maar… als de vrouw van een Maaseiker bankfiliaalhouder zich willens nillens gaat inlaten met de verkoop van ‘dubieuze tijdschriften’ die dan ook nog massaal worden geleverd uit de Nederlandse hoofdstad, dan, ja dan, is het hek wel goed van de ‘Dam’. 

Aanvankelijk wil men het ‘probleem’ duidelijk binnenskamers houden, maar tenslotte heeft de plaatselijke politie ook nog ‘aan het lont geroken’. De leveringen en de moeilijkheden blijven zich maar opstapelen en de bank dreigt overspoeld te worden met een ware sexgolf…

Natuurlijk heeft Speelgroep Van Eyck hiervoor een geschikte oplossing…

regisseur

Jos Cox

Cast

Baer Houben, Mia Bloemen, Mimien Hendrix, Ghies Van Vlierden, Pauli Van den Bergh, Henriette Cremers, Carlo Gelissen, Hilde Smits en Jan Deckers

affiche

Iets geks, geen seks

Programma­blaadje

Iets geks, geen seks

Andere

Artikel 1

Klik op de foto om de fotoalbum te openen.

1985 - Moord Achter Olmen

MOORD ACHTER OLMEN

Inhoud

Een amateurgezelschap uit onze streek is druk doende met het instuderen van een toneelstuk, en dit onder leiding van een norse, ietwat dictatoriale regisseur. 
Zijn vrouw, spelend lid, heeft haar oog laten vallen op één van de jonge acteurs. Verder wordt de streek de laatste tijd onveilig gemaakt door een verdacht individu die jonge meisjes aanrandt. De vrouwelijke leden van het gezelschap voelen zich dan ook alles behalve veilig.

Als de repetitiesfeer dan ook nog wordt verpest door een antipathieke conciërge – een afperser – stapelen zich de spanningen binnen de groep verder op, de emoties stijgen en ten top en het onvermijdelijke gebeurd… een moord!
Al vlug blijkt dat iemand van het gezelschap het moet geweest zijn…! Maar wie…? En welk motief is hier voor handen…?

Moord ‘Achter Olmen’ is echter meer dan louter een thriller. Het is een brok levend en fijngevoelig theater, met een ideale afwisseling van humor, spanning en tragiek.

Een uitdaging voor elk acteur, een must voor iedere toneelliefhebber.

regisseur

Guy Sampermans

Cast

Baer Houben, Greta Quadens, Tjeu Smits, Mil Peeters, Ward Delanghe, Mimien Hendrix, Hilde Smits en Mia Bloemen.

affiche

Moord Achter Olmen

Programma­blaadje

Moord Achter Olmen

Andere

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Flyer

Klik op de foto om de fotoalbum te openen.

1984 - Nee schat, nu niet

NEE SCHAT, NU NIET

Inhoud

Rinus Kleyburg en Arnold Blom zijn eigenaar van een exclusieve bontzaak. De zaken gaan goed want zij maken het letterlijk en figuurlijk (te) bont. 
Wanneer vrouwtjelief (alleen!) op vakantie is in Mallorca ziet Rinus de kans schoon om op vrijersvoeten het nuttige aan het aangename te paren.
Hij belooft zijn nieuw liefje (natuurlijk) een peperdure bontmantel in ruil voor allerlei, ‘je weet wel’.
Bij deze transactie komen toch wel enkele mensen en dingen opdagen waar onze vriend niet direct rekening mee gehouden had. Daar komen natuurlijk problemen van. 
Hij kan echter op de hulp rekenen van zijn compagnon Arnold Blom en van zijn secretaresse Trimpa, die kost wat kost wil vermijden dat de zaak in opspraak komt. 
In de loop van het verhaal blijkt echter dat Rinus ‘nu niet’ de enige is die er ‘een schat’ op na houdt, en welke ‘schat’ nu wel en ‘nu niet’ een nertsmantel krijgt, wil ik u nog niet verklappen.

regisseur

Jos Cox

Cast

Doris Toujour, Ghies Van Vlierden, Henriette Cremers, Wien Corstjens, yanick Ghijsens, Lieve Desmet, Philip Molenaers, Herman Hendrix, Hilde Smits, Mirese Fraeys en Baer  Houben.

affiche

Nee schat, nu niet

Programma­blaadje

Nee schat, nu niet

Andere

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Flyer

Klik op de foto om de fotoalbum te openen.

1984 - Ik ben het liefje

IK BEN HET LIEFJE

Inhoud

Celia en Rupert Jones vormen een ietwat alledaags koppel. Hij is directeur van een bijna failliete zeepfabriek, zij is zijn voormalige secretaresse die thuis haar tijd zit te verdoen en die met lede ogen aanziet hoe haar echtgenoot het bedrijf stilaan de diepte inwerkt.

Maar dan komen ze tot de ontdekking dat zij veel beter geschikt is als bedrijfsleidster en hij beter het huishouden kan beredderen.
Ze besluiten dan ook, bij wijze van proef, om de rollen om te keren; en dit slaagt wonderwel, ware het niet dat…

‘Ik ben het, liefje’ is een luchtig blijspel dat zich afspeelt ergens in een dorpje in Zuid-Engeland.

regisseur

M. Wennink-Bollen

Cast

Mia Bloemen, Nicole Roloux, Herman Hendrix, Bér Houben, Philipe Molenaers, Doris Toujour, Greta Quadens, Hugo Hoedemakers en Yanic Ghijsens

affiche

Ik ben het liefje

Programma­blaadje

Ik ben het liefje

Andere

Artikel 1

Flyer

Klik op de foto om de fotoalbum te openen.

1983 - 4 maal anders

VIER MAAL ANDERS

Inhoud

Dit blijspel, bestaande uit vier bedrijven, speelt zich af in het hartje van Parijs in een flat die telkens weer verhuurd wordt aan een ander echtpaar.

Als eerste maken we kennis met ‘De lamp van Gallé’. 
Charlotte en Maurice zijn gescheiden maar ontmoeten elkaar opnieuw in hun oude flat om de laatste restjes van hun verhuis mee te nemen.
Hun liefde ontbrandt opnieuw, maar…

In ‘Betty de la Ponche’ ontmoeten wij Jessica en Bob die net een nieuw appartement willen kopen om er hun nestje van te maken, totdat Betty, Jessica’s moeder binnenkomt en een heel andere wending aan de plannen geeft…

In het derde bedrijf, (weer hetzelfde decor), waar nu een schilder de laatste hand legt aan de restauratie, komen Joël en Irène binnen om te zien hoe ver het nu al staat. Joël is niet tevreden en van het ene woord komt het andere en het is tenslotte de schilder die er zich ermee bemoeit…

In het laatste bedrijf is het al Kerstmis wanneer we Georgette en Marcel ontmoeten. 
Marcel heeft een jaar in Canada gezeten en komt vanavond terug naar zijn geliefde, steenrijke Georgette. Hij wil haar mee naar Canada nemen, maar Georgette heeft haar eigen plannen…

Vier maal anders is geen dijenkletser maar een subtiel blijspel voor de eerlijke genieter van karakterrollen.

regisseur

Philip Molenaers

Cast

Carlo Gelissen, Ghies Van Vlierden, Mia Vandenbosch, Guy Sampermans, Nadette Beelen, Ward De Langhe, Wien Corstjens, Pauli Van de Bergh.

affiche

Vier maal anders

Programma­blaadje

Vier maal anders

Andere

Artikel 1

Artikel 2

Klik op de foto om de fotoalbum te openen.

1983 - Ik blijf er, ik ben er

IK BEN ER… EN BLIJF ER

Inhoud

De gravin de Montvermeil verwacht hoog bezoek. Niemand minder dan de kardinaal van Tramone zal, voordat de gravin’s neef tot kardinaal wordt benoemd, enkele dagen komen doorbrengen op het landgoed van de gravin. Hubert, de neef van de gravin en de broer van de toekomstige kardinaal, wil echter scheiden van zijn vrouw die zich zogenaamd ergens in Zwitserland bevindt voor haar gezondheid. 

De waarheid is echter dat hij tien jaar geleden getrouwd is met een oplichtster die er met de familiejuwelen vandoor ging en nooit meer terug gevonden werd. 
En dan komt Nenette binnen…

regisseur

Philip Molenaers

Cast

Germaine Clijsters, Monique Ceyfs, Nadette Beelen, Mirèse Fraeyns, Carlo Gelissen, Wim Bleukx, Ghies Van Vlierden, Wien Corstjens

affiche

Ik ben er... en blijf er

Programma­blaadje

Ik ben er... en blijf er

Andere

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Klik op de foto om de fotoalbum te openen.