CONTACT

VOORZITTER:  WIM BLEUKX
SECRETATIAAT:  EVELIEN KRIJN
VERANTWOORDELIJKE WEBSITE: JEAN NEYS

Website: www.speelgroepvaneyck.be
E-mailadres:
SpeelgroepVanEyck@gmail.com

Wilt u op de hoogte blijven van onze evenementen,
schrijf u  hier  in.

PRIVACYBELEID

Uw persoonsgegevens worden door SPEELGROEP VAN EYCK
verwerkt en uitsluitend gebruikt door onze toneelvereniging om u uit te nodigen of op de hoogte te brengen van onze volgende toneelproductie. Hiervoor beschikken en wij over uw naam en e-mailadres. Deze gegevens worden bewaard voor de ganse duurtijd van het
bestaan van SPEELGROEP VAN EYCK. Indien u niet wilt dat wij uw gegevens verwerken met het oog hierop, volstaat het ons dat mee te delen op speelgroepvaneyck@gmail.com.

Via dat e-mailadres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel) .
Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van
gegevensverwerking vindt u op www.speelgroepvaneyck.be.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial