Speelgroep Van Eyck

NACHT VAN DE GESCHIEDENIS

Inhoud

SPEELGROEP VAN EYCK BRACHT EEN SKETCH ‘MEESTERSCHAP IN HET HUWELIJK’ TIJDENS DE ‘NACHT VAN DE GESCHIEDENIS’.
Het Davidsfonds Maaseik organiseert weer samen met de Pater Sangerskring, het Documentatiecentrum, de Gidsenbond, Musea Maaseik, Speelgroep Van Eyck, de Koninklijke Harmonie Concordia en met ondersteuning van Stad Maaseik de zeventiende ‘Nacht van de Geschiedenis’ in Maaseik op dinsdag 19 maart 2019.

Het thema ditmaal is ‘Meesterschap’.

De Nacht van de Geschiedenis wordt steeds afgesloten met een toneelsketch door Speelgroep Van Eyck.

regisseur
Nadette Beelen
Cast

Franky Hungenaers, Mia Bloemen, Nicole Roloux en Willem Corstjens.

Klik op de foto om de fotoalbum te openen.

Speelgroep Van Eyck

NACHT VAN DE GESCHIEDENIS

Inhoud

SPEELGROEP VAN EYCK BRACHT EEN DONDERPREEK TIJDENS DE ‘NACHT VAN DE GESCHIEDENIS’.
Het Davidsfonds Maaseik organiseert weer samen met de Pater Sangerskring, het Documentatiecentrum, de Gidsenbond, Musea Maaseik, Speelgroep Van Eyck, de Koninklijke Harmonie Concordia en met ondersteuning van Stad Maaseik de zestiende ‘Nacht van de Geschiedenis’ in Maaseik op dinsdag 20 maart.

Het thema ditmaal is ‘Religie(s) in Maaseik’.

In zaal ‘Van Eyck’ is er een gemoedelijke en smaakvolle koffietafel, die afgesloten wordt met een toneelsketch door Speelgroep Van Eyck.

Deze sketch werd gebracht door Ghislain Van Vlieren.

regisseur

Wim Bleukx

Cast

Ghislain Van Vlierden

Artikels

Artikel 1

Video afspelen
SPEELGROEP VAN EYCK

WEEK VAN DE DEMENTIE

Inhoud

EEN LAGERE SCHOOLKLASJE UIT DE JAREN VIJFTIG
In het kader van de week van de dementie werd speelgroep Van Eyck gevraagd om een kort toneelstukje op te voeren voor de demente bejaarden in het woonzorgcentrum ‘De Maaspoorte’ te Maaseik.

Met plezier wilde wij op dit verzoek ingaan en in overleg met Anja Janssen, de  ergotherapeute, is er op dinsdag 19 september een korte sketch opgevoerd met een zevental acteurs onder regie van Brecht Gysen.
Het gaat hier om een testcase want noch de professionelen van het woonzorgcentrum, noch wij zelf hebben enige ervaring met het opvoeren van toneelstukjes voor een publiek van demente personen. Daarom besloten wij om een korte, grappige improvisatie te brengen met als thema ‘een lagere schoolklasje uit de jaren vijftig’.
Wij legden vooral de nadruk op beweging, korte eenvoudige zinnen en vooral: herkenbaarheid.

Zoals weleer begon de schooldag op de speelplaats: zakdoek leggen, knikkeren en reidans.
Toen zuster Aldegonda de bel klingelde gingen we allen als de bliksem in een rij staan om daarna samen naar het klasje te gaan.
Na een vroom ‘wees-ge-groetje’ oefenden we de ‘tafel van twee’ en het lezen van nieuwe woordjes en volgde er ook een zangles.
Fouten werd bestraft met het opzetten van de ezelsoren.

Aan de reacties van de bejaarden was te merken dat dit toneelstukje verre herinneringen opriep en heel herkenbaar was.
Misschien de eerste aanzet tot een jaarlijkse traditie.

regisseur

Nadette Beelen

Cast

Josée Roex, Nadette Beelen, Pauli Van Den Bergh, Jef Schruers, Jacques Cuppens, Ghislain Van Vlierden, Mia Bloemen en enkele medewerkers van het woonzorgcentrum.

Artikels

Artikel 1

Klik op de foto om de fotoalbum te openen.

Speelgroep Van Eyck

MAKE A WISH

Inhoud

SPEELGROEP VAN EYCK SCHENKT 500 EURO AAN ‘MAKE A WISH’
Al voor de tweede keer neemt Speelgroep Van Eyck het initiatief om een goed doel te steunen. Met de opbrengst van het ‘Wandeltheater 2017’ schenken wij een cheque van 500 euro aan ‘Make a wish, België-Vlaanderen’
Hiermee helpen zij de hartenwens van kinderen met een levensbedreigende ziekte te realiseren.

Artikels

Artikel 1

Artikel 2

Speelgroep Van Eyck

LEVENSLOOP MAASEIK

Inhoud

SPEELGROEP VAN EYCK NEEMT HET INITIATIEF OM EEN GOED DOEL TE STEUNEN.
Met de opbrengst van het wandeltheater 2017 schenken wij een check van €500 aan ‘Levenloop Maaseik‘, een stichting van ‘Kom op tegen kanker’.

Speelgroep Van Eyck
Speelgroep Van Eyck

OPENING ‘VAN EYCKJAAR’

Inhoud

SPEELGROEP VAN EYCK SPEELT MEE BIJ DE RE-ENACHTMENT
VAN DE HISTORISCHE INHULDIGEN VAN HET STANDBEELD JAN EN HUBERT VAN EYCK.
7 september 2014: Opening van het ‘Van Eyckjaar’.
Volksfeest op en rond de markt in Maaseik vanaf 13u00 tot 18u00.

Cast

Pauli Van den Bergh, Philip Molenaers, Ghislain Van Vlierden, Nicole Roloux, Josée Roux, Nadette Beelen, Jef Schruers, Jean Neys, Maarten Gonnissen en Herman Hendrix.

Artikels

Artikel 1

Klik op de foto om de fotoalbum te openen.